Kendimi Yeniliyorum Programı

Kendimi Yeniliyorum Programı

Bir ‘HAYAT YAŞAR’ olan İNSANın, yaşadığı

hayatı anlamlandırması ihtiyacını önemsiyoruz.

Bu programın nihai hedefi, insanın yaradılış amacını

keşfetmesine yönelik motivasyonu sağlamaktır.

 

Öğrendiklerim/Bildiklerim/İnandıklarım

Alışkanlıktan Kurtulma

Söylediklerim/Söylemediklerim

Düşünce + Duygu Kontrolü

Time Line Aktivasyonu

 Zihni Yeniden Yeniye Programlama

Alt-Üst Beyin Yaşantısı