Dinamik Zihin Programı

Dinamik Zihin Programı

İnsan Organizmasının komuta merkezini

tanımak suretiyle oluşturulan bir ‘HAYAT

Kullanım Kılavuzu’nuz olsun.

 

Zihin Çalışma Prensipleri

Bellek ve Kayıt Sistematiği

İstenç ve Merak

       Analiz-Sentez Becerisi           

Zihinler arası Başarılı İletişim Metotları

Öğrenmeyi Öğrenme

Hızlı Okuma